Úvod Novinky Ekolamp - zpravodaj únor 2021

Ekolamp - zpravodaj únor 2021

17.03.2021 00:00

Ekolamp - zpravodaj únor 2021

V novém čísle Zpravodaje vám mimo jiné Ekolamp představí loňské výsledky sběru, zopakuje nejdůležitější změny, které s sebou přináší nová legislativa a seznámí s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí, který se týká viditelného příspěvku na recyklaci.

Co přináší nová legislativa

Nový Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností přináší několik důležitých změn. Jde například o nastavení více cílů sběru pro různé skupiny elektroodpadu, nikoli jen jeden společný cíl. Přednostně se tak musí sbírat ty skupiny, které jsou nebezpečným odpadem, tedy zejména chladicí technika, světelné zdroje a obrazovky. Zákon rovněž stanovuje povinnost prodejcům uvádět viditelně, tedy odděleně od ceny, příspěvek na recyklaci. V neposlední řadě zákon omezuje diskriminaci malých výrobců – všichni výrobci budou nyní, v rámci jednoho kolektivního systému, odvádět stejné příspěvky na sběr a recyklaci jednoho kusu nebo kilogramu elektrozařízení.

V těchto dnech pro Vás v Eklampu chystají přehlednou brožuru, která shrne a vysvětlí to nejdůležitější z nového zákona o výrobcích s ukončenou životností.

S novým zákonem souvisí i povinnost kolektivních systémů zveřejňovat údaje týkající se zejména vlastníků, smlouvy o účasti či výše příspěvků na recyklaci. Všechny tyto informace naleznete v případě EKOLAMPu pohromadě a přehledně na této stránce.

Správné uvádění příspěvku na recyklaci na fakturách a daňových dokladech

Ministerstvo životního prostředí připravilo metodický pokyn, který definuje, jak správně uvádět tzv. viditelný příspěvek na recyklaci na prodejních dokladech vystavovaných výrobci, distributory či posledními prodejci. Na všechny vyjmenované subjekty se podle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností vztahuje povinnost odděleného uvádění příspěvku na recyklaci.

tým EKOLAMP

Zde můžete přejít přímo na kompletní výdání zpravodaj Ekolamp únor 2021 !!!