Úvod Novinky Ekolamp - zpravodaj říjen 2020

Ekolamp - zpravodaj říjen 2020

03.12.2020 00:00

Ekolamp - zpravodaj říjen 2020

Co mimo jiné přinese nový zákon o výrobcích s ukončenou životností

Viditelný příspěvek na recyklaci

Jak jsme vás již informovali minule, připravovaný zákon zavádí povinnost tzv. viditelného recyklačního příspěvku. Viditelný příspěvek znamená, že prodejce (elektroprodejna, e-shop atd.) musí jasně a  viditelně, tedy např. na cenovce nebo účtence, uvádět výši příspěvku, který výrobce platí za sběr a recyklaci takového spotřebiče. Napříště tak bude jasně patrné, že příspěvky jsou pro všechny výrobce, malé či velké, v rámci jednoho kolektivního systému stejné.

Separátní cíle sběru

V dosavadní praxi neexistovala právní úprava, která by výrobcům či kolektivním systémům stanovovala, kolik elektroodpadu mají sebrat. Některé kolektivní systémy tak raději sbírají vysloužilé elektro výrobky, ve kterých se nacházejí cenné a snadno zpeněžitelné suroviny jako zlato, železo či platina. Naopak se vyhýbají sběru elektroodpadu obsahujícího nebezpečné látky, jehož recyklace je finančně velice nákladná.

Nová právní úprava nastavuje více cílů sběru pro různé skupiny elektroodpadu, nikoli jen jeden společný cíl. Přednostně se tak budou muset sbírat ty skupiny, které jsou nebezpečným odpadem, tedy zejména chladící technika, světelné zdroje a obrazovky.

tým EKOLAMP

Zde můžete přejít přímo na zpravodaj Ekolamp říjen 2020 !!!