Úvod Novinky Ekolamp - novinky

Ekolamp - novinky

16.06.2021 00:00

Ekolamp - novinky

Ekolamp pro Vás nachystal další číslo Zpravodaje. Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností přinesl řadu změn, které nyní postupně Ekolamp zpracovává do přehledných informačních materiálů, abychom Vám pomohli vše správně pochopit a aplikovat.

Jak jistě víte, od ledna tohoto roku platí v České republice nový zákon o  výrobcích s ukončenou životností. Řada témat je však stále zdrojem mnoha dotazů a nejasností, proto jsme pro naše klienty zpracovali brožuru, která ta nejdůležitější témata vysvětluje.  Kromě textového popisu v přehledném členění obsahuje brožura vzorové příklady a názorné grafické prvky. Věříme proto, že se brožura stane zejména pro naše účastníky velkým pomocníkem.

Výtažek z brožury:

Povinně viditelný příspěvek na účtence za nákup elektrospotřebiče. 

O co jde: Povinnost výrobců, distributorů a posledních prodejců / retailu uvádět na účtenkách za nákup elektro-spotřebiče výši příspěvku na jeho recyklaci. A to viditelně, odděleně od ceny výrobku, formou samo-statného údaje na daňových dokladech (fakturách, účtenkách).

Důvod zavedení:

1) Zamezení tzv. free-ridingu, tedy nekalé praktiky, kdy se někteří výrobci/dovozci záměrně (případ-ně i z neznalosti) dopouštějí vyhýbání se placení povinných příspěvků na recyklaci za svoje elektro-spotřebiče do kolektivních systémů pro plnění povinností výrobců elektrozařízení.

2) Zviditelněním příspěvku navíc dochází ke zprůhlednění systému pro spotřebitele, který si dle výše příspěvku může uvědomit nákladnost a hodnotu ekologické recyklace výrobku. Zákazníci při koupi nového elektrozařízení hned uvidí výši recyklačního příspěvku a mohou si její správnost ověřit na webových stránkách kolektivního systému, který má povinnost ceník příspěvků zveřejňovat.

3) Výrazné zjednodušení kontroly, zda nedochází k cenové diskriminaci malých a středních výrobců. Všichni výrobci – malí i velcí – musí mít v jednom kolektivním systému stejnou jednotkovou cenu za recyklaci. Slevy pro velké výrobce jsou zakázány směrnicí EU, a to proto, aby malí výrobci nebyli znevýhodňováni při recyklaci svých výrobků. Kontrolní orgány tedy velmi jednoduše zkontrolují, zda je příspěvek skutečně stejný pro všechny výrobce bez rozdílu a zda je účtován ve výši odpovídající oficiálnímu ceníku daného kolektivního systému, který musí mít kolektivní systém vyvěšen na svých webových stránkách.

tým EKOLAMP