AYKY


kabel AYKY 4Bx16

  • 37,80 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel AYKY 4x25 B

  • 56,41 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 30 m

kabel AYKY 4x35 B

  • 77,02 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m

kabel AYKY 4x50 B

  • 99,70 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 300 m

kabel AYKY 4x70

  • 128,37 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 100 m

kabel AYKY 3x120+70

  • 171,99 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 100 m

kabel AYKY 3x240+120

  • 310,33 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 200 m